ონლაინ მაღაზიები

პროექტის ფარგლებში შექმნილი ონლაინ მაღაზიები. მაღაზიებზე აღნიშნულია Visa ბარათით ტრანზაქციის გაკეთებისას Cash Back-ის პროცენტული რაოდენობა. Visa- ს 25%იანი Cash Back აქცია მოქმედებს შეზღუდული ვადით.